NIWO vergunning

Wetten en regels in het beroepsgoederenvervoer

/
15 november 2021

In de wereld van de transport & logistiek gelden vele wetten en regels in het beroepsgoederenvervoer. Ben je actief als transportbedrijf? Dan moet je in de meeste gevallen in bezit zijn van een Eurovergunning. De vrachtwagenchauffeur moet in bezit zijn van een bestuurderskaart waarop de rij- en rusttijden worden geregistreerd en wil je chauffeurs in het beroepsgoederen vervoer uitzenden? Dan moet je voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) en in bezit zijn van aanwijzingsbeschikking uitgegeven door KIWA Register.

 

NIWO-vergunning

Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Bedrijven met een Eurovergunning moeten over minimaal één voertuig beschikken. Met een Eurovergunningbewijs aanwezig in het voertuig mag vervoer gedaan worden binnen de grenzen van de Europese Unie, alleen aan cabotage (binnenlands vervoer in een andere lidstaat) worden beperkingen gesteld. Buiten de Europese Unie zijn aanvullende ritmachtigingen nodig.

Om in aanmerking te komen voor een Eurovergunning moet je aan diverse voorwaarden voldoen:

 1. Reële vestiging

  De onderneming moet kunnen beschikken over een reële vestiging in Nederland. Dit betekent dat er sprake is van een werkelijke en duurzame vestiging.

 2. Kredietwaardigheid

  Je bent kredietwaardig als de onderneming over voldoende financiële middelen beschikt. Om te starten als transportbedrijf moet je beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als je één voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig. Stel BeLo Logistiek heeft zeven voertuigen dan is het: 9.000 + 6 x 5.000 = 39.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend vermogen.

 3. Vakbekwaamheid

  Binnen de onderneming moet minimaal een vervoersmanager, degene die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden, vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg. Om in bezit te zijn voor dit vakdiploma worden er zestal examens afgelegd.

 4. Betrouwbaarheid

  Dit kan je aantonen met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor Natuurlijke Personen (NP) en/of Rechtspersonen (RP). Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft deze verklaringen af. De VOG mag maximaal twee maanden oud zijn, ten tijde van het indienen van de aanvraag bij de NIWO.

 5. Inschrijving KVK

  De onderneming moet moet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven staan.

 

Transportbedrijven die niet voldoen aan de gestelde eisen, kunnen flinke boetes verwachten

 

Wettelijke rij-rusttijden

Als chauffeur van een vrachtwagen, dan geldt een maximum voor de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse rijtijd. Ook moet je dagelijkse en wekelijkse rust nemen. In deze periode mag je niet werken of beschikbaar zijn.

Maximale rijtijd:
 • maximaal 2 keer per week 10 uur per dag rijden (en op andere werkdagen in diezelfde week maximaal 9 uur per dag);
 • per week maximaal 56 uur rijden;
 • per 2 weken maximaal 90 uur rijden. Dit geldt voor week 1 en 2. Maar ook voor week 2 en 3, enzovoort.
Maximale ononderbroken rijtijd
 • De maximale ononderbroken rijtijd mag niet langer zijn dan 4,5 uur.
 • Na 4,5 uur rijtijd moet u een pauze nemen van 45 minuten.
 • Een dubbelbemande vrachtwagen hoeft niet 45 minuten stil te staan na iedere 4,5 uur. Er is dan alleen een stop nodig om van chauffeur (en bestuurderskaart) te wisselen.

Meer informatie over werktijden in de beroepsgoederenvervoer? Kijk dan op Rijksoverheid.nl

 

Chauffeurs uitlenen

BeLo Logistiek verzorgt niet alleen transport van (bouw)machines en materialen, maar detacheert ook chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer. Wil jij (tijdelijk) chauffeurs inlenen? Controleer dan altijd of de desbetreffende uitzendbureau of onderneming voldoet aan de verplichte wetten en regels in het beroepsgoederenvervoer.

 1. De onderneming moet voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi);
 2. In bezit van een vergunning ‘aanwijzingsbeschikking’ uitgegeven door het KIWA Register.

De vergunning wordt voor onbepaalde tijd afgegeven en geldt alleen voor het uitzenden van chauffeurs binnen Nederland.

 

BeLo Logistiek

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen op het gebied van transport of  het detacheren van vrachtwagenchauffeurs? Neem dan contact met ons op of bel 085 – 112 4339.

Leave a Comment

Your email address will not be published.